Sidans innehåll

Kommunala bolag

I Mark finns fyra kommunala bolag, i dessa bolag är kommunen ägare till 100 procent. Varje bolag har egen styrelse, där ledamöterna och suppleanterna väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har också utsett revisorer för respektive bolag. De kommunala bolagen är en del av koncernen Marks kommun.

Spinnerskan i Mark AB

Spinnerskan i Mark är en koncern som bildades i december 2006. Moderbolaget i koncernen Spinnerskan i Mark AB ska äga och förvalta aktier och andelar i helägda kommunala företag med verksamhet i Marks kommun.

Syftet är att samordna verksamheten i de kommunala bolagen Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Marks Energi AB. Spinnerskan i Mark AB äger samtliga aktier i de tre nämnda bolagen. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur till 100 procent av Marks kommun.

Verkställande direktör
Lillemor Berglund Andreasson
Mejladress: Lillemor.BerglundAndreasson@mark.se

Spinnerskan i Mark AB - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marks Bostads AB

Marks Bostad äger och förvaltar lägenheter, lokaler och bilplatser samt fastigheter för äldreboende. Marks Bostads AB har egen uthyrningsverksamhet. Sedan 2019 ingår Viskastrand AB som ett helägt dotterbolag till Marks Bostads AB.

Verkställande direktör
Svante Dahlquist
Mejladress: svante.dahlquist@mark.se

Marks Bostads AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marks Bostads AB - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marks Energi AB

Marks Energi bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mark och utvecklar och förvaltar kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation. Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun under namnet Mark kraftvärme Stadsnät.

Verkställande direktör
Jörgen Eriksson
Mejladress: jorgen.eriksson@mark.se

Marks Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marks Energi AB - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marks Fastighets AB

Mark Fastighet fokuserar på fastigheter för industri och näringslivsverksamhet. Bolagets syfte är att inom Marks kommun tillgodose näringslivets lokalbehov och därigenom främja förutsättningarna för tillväxt och ökad sysselsättning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha hållbar utveckling som utgångspunkt.

Verkställande direktör
Svante Dahlquist
Mejladress: svante.dahlquist@mark.se

Marks Fastighets AB - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning