Förvaltningar

Förvaltningarna bereder ärenden och utför det arbete som nämnderna har beslutat om.

  • Vårt uppdrag är att ta hand om barnomsorgen och alla skolor i kommunen från förskola upp till gymnasienivå och vuxenutbildning.

  • Vi ansvarar för central administration och ger stöd och service till nämndernas förvaltningar och de kommunala bolagen i deras arbete.

  • Vårt uppdrag är att ge alla Markbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.

  • Vårt upprag är att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer för invånare och företag i Marks kommun.

  • Vårt uppdrag är att hjälpa Markbor genom att ge stöd, vård och omsorg till dem som behöver det och har rätt till det.

  • Vårt uppdrag är att hålla kommunens vägar och fastigheter i bra skick, laga maten till skolor samt sköta vatten och avfall.