Sidans innehåll

Revisorer

Revisorerna har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Arbetet regleras i 12 kap kommunallagen. För det årliga revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Lagstiftaren definierar detta som ”att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverat med hänsyn till väsentlighet och risk”.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett sex revisorer, vilka självständigt fullgör sitt uppdrag.

Revisorer - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

2024

Revisionsberättelse Marks kommun 2023 Pdf, 291.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport god ekonomisk hushållning och balanskrav årsredovisning 2023 Marks kommun Pdf, 343.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Marks kommun - Grundläggande granskning 2023 Pdf, 304.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över årsbokslutet 2023 Marks kommun Pdf, 386 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport intern kontroll lönehantering och löneutbetalningsprocess Marks kommun Pdf, 179.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv granskning intern kontroll lönehanteringen och löneutbetalingsprocessen Pdf, 61.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen marks kommun 2023 Pdf, 305.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023

Granskning av internt och externt intrångsskydd Marks kommun Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport uppföljning av placerade barn och unga Marks kommun Pdf, 260.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport granskning av personal och kompetensförsörjning Pdf, 375.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport likvärdig skola insatser för stöd och stimulans Marks kommun 2022 Pdf, 171.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport av intern kontroll i utbetalningsprocessen för ekonomiskt bistånd Marks kommun 2022 Pdf, 172.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport delårsgranskning 2022 GEH Marks kommun Pdf, 154.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport delårsgranskning 2022 Marks kommun Pdf, 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor Marks kommun Pdf, 257.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport granskning IT-styrning Marks kommun Pdf, 471 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av genomförda granskningar år 2016–2018 Marks kommun Pdf, 182.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre rapporter

Om du vill få tag på äldre revisionsrapporter så ska du kontakta kommunens diarium.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning