Styrdokument för mål och inriktning

Dokumenten presenterar olika strategier och riktlinjer för att främja hållbar utveckling och effektiv styrning i Marks kommun. Från avfallsplanering och måltidsprogram till styrdokument och hållbarhetsprogram. Dessa dokument belyser Marks kommuns engagemang för att skapa en mer hållbar och välmående samhälle för våra invånare.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning