Sidans innehåll

Styrdokument för kommunens nämnder, bolag och råd

Här hittar du en samling styrdokument relaterade till olika aspekter av Marks kommuns förvaltning och bolagsverksamhet. Från reglementen för olika nämnder till riktlinjer för e-förslag och ägardirektiv för bolag.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning