Politik och organisation

Senast uppdaterad den 3 januari 2023

Marks kommun styrs av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de kommunstyrelsen, facknämnder och fyra kommunala bolag. I fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mark.

Vart fjärde år väljer Markborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. I fullmäktige i Mark sitter 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, facknämnderna och i bolagen. De väljer dessutom vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Förtroendevalda bestämmer vad som ska göras i kommunen och de omkring 3600 anställda i kommunens förvaltningar ser till att det blir gjort.

Nästan alla politiker utför sina uppdrag vid sidan om sina vanliga arbeten eller annan sysselsättning. De enda som är heltidsanställda av kommunen är de två kommunalråden. Ett kommunalråd representerar den politiska majoriteten i kommunen och ett kommunalråd (oppositionsråd) företräder minoriteten. De två är ordförande samt vice ordförande i kommunstyrelsen.

Troman finns alla för förtroendevalda med. Här finns också alla nämnder, styrelser, utskott och beredningar som politikerna sitter med i.

Publicerad av: Marks kommun