Politik och organisation

Senast uppdaterad den 24 oktober 2022

Marks kommun styrs av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de kommunstyrelsen, facknämnder och fyra kommunala bolag. I fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mark.

Vart fjärde år väljer Markborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. I fullmäktige i Mark sitter 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, facknämnderna och i bolagen. De väljer dessutom vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Förtroendevalda bestämmer vad som ska göras i kommunen och de omkring 3000 anställda i kommunens förvaltningar ser till att det blir gjort.

Publicerad av: Marks kommun