Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Politik och organisation

Senast uppdaterad den 26 mars 2021

Marks kommun styrs av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har de kommunstyrelsen, facknämnder och fyra kommunala bolag. I fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mark.

Vart fjärde år väljer Markborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. I fullmäktige i Mark sitter 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, facknämnderna och i bolagen. De väljer dessutom vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Förtroendevalda bestämmer vad som ska göras i kommunen och de omkring 3000 anställda i kommunens förvaltningar ser till att det blir gjort.

Publicerad av: Marks kommun