Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Kommunalråd

Senast uppdaterad den 22 februari 2021

Marks kommun har två förtroendevalda kommunalråd som leder det kommunala arbetet. Jessica Rrodén (S) är ordförande i kommunstyrelsen och företräder den politiska ledningen. Tomas Johansson (M) är kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunalråd är en förtroendepost i en kommun. Kommunalråden är heltidsarvoderade, till skillnad från övriga förtroendevalda i kommunen som är fritidspolitiker.

Jämfört med fritidspolitikerna har kommunalråden mer omfattande politiska uppdrag i nämnder och styrelser. Det är uppdrag som tar mycket tid i anspråk och det är inte möjligt att ha ett vanligt jobb vid sidan om kommunalrådsuppdraget.

Jessica Rodén (S):

 

Tomas Johansson (M):

 

Publicerad av: Marks kommun