Kommunalråd

Senast uppdaterad den 26 oktober 2022

Marks kommun har två förtroendevalda kommunalråd som leder det kommunala arbetet. Ulf Dahlberg (S) är ordförande i kommunstyrelsen och företräder den politiska ledningen. Tomas Ekberg (M) är kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunalråd är en förtroendepost i en kommun. Kommunalråden är heltidsarvoderade, till skillnad från övriga förtroendevalda i kommunen som är fritidspolitiker.

Jämfört med fritidspolitikerna har kommunalråden mer omfattande politiska uppdrag i nämnder och styrelser. Det är uppdrag som tar mycket tid i anspråk och det är inte möjligt att ha ett vanligt jobb vid sidan om kommunalrådsuppdraget.

 

Publicerad av: Marks kommun