Kommunalråd

Senast uppdaterad den 30 januari 2017

Marks kommun har två förtroendevalda kommunalråd som leder det kommunala arbetet. Tomas Johansson (M) är ordförande i kommunstyrelsen och företräder den politiska ledningen. Lisa Dahlberg (S) är kommunstyrelsens vice ordförande, men är föräldraledig under 2017. I hennes ställe tjänstgör Peter Landgren (S) fram till och med 15 december 2017.

Kommunalråd är en förtroendepost i en kommun. Kommunalråden är heltidsarvoderade, till skillnad från övriga förtroendevalda i kommunen som är fritidspolitiker.

Jämfört med fritidspolitikerna har kommunalråden mer omfattande politiska uppdrag i nämnder och styrelser. Det är uppdrag som tar mycket tid i anspråk och det är inte möjligt att ha ett vanligt jobb vid sidan om kommunalrådsuppdraget.

Tomas Johansson (M):

Kommunalråd Tomas Johansson (M)

 

Lisa Dahlberg (S):

Kommunalråd Lisa Dahlberg (S)

 

Peter Landgren (S):

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad av: Marks kommun