Sidans innehåll

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa och saknar egna tillgångar, så kan du ansöka om försörjningsstöd. I lagen kallas socialbidrag för försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är enbart utformat för att täcka ditt mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om försörjningsstöd och om vad riksnorm är. Riksnormen avgör tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov nivån på vilket försörjningsstöd du kan få. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår.

Här kan du läsa Socialstyrelsens information om försörjningsstöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa Socialstyrelsens information om riksnorm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Mark och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka försörjningsstöd.

Hur söker du försörjningsstöd?

Oftast krävs ett möte mellan dig och en handläggare. Boka en tid genom att ringa till vår mottagningstelefon, du hittar kontaktuppgifter och öppettider längst ner på sidan. Du kommer få tala med en handläggare om din situation och du får veta om du har rätt till försörjningsstöd.

Ansökan – så går det till

Vad händer efter att du ringt oss?

Om du erbjuds en besökstid kommer en ansökningsblankett bli hemskickad till dig. Besvara den, skriv under och ta med den vid ditt besök hos din handläggare.

Det går enklare och fortare om alla uppgifter i blanketten är ifyllda. Du ska också ha med dig eventuella hyreskontrakt, hyresavi som visar din hyra, betalda och obetalda räkningar och uppgifter om din inkomst de tre senaste månaderna.

Du som är arbetslös och får försörjningsstöd är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande och detta innebär att:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha en tät kontakt med dem.
  • aktivt söka de arbeten man har möjlighet att få, både inom kommunen men också utanför kommunen.
  • anta anvisat arbete, praktik eller deltaga i kompetenshöjande verksamhet.

Handläggningstid

Under besöket går du och din handläggare igenom din blankett och pratar kring dina sätt att försöka lösa din situation. Ni jämför dina utgifter med dina inkomster månad för månad. Ni pratar även om dina egna förutsättningar och du får en planering att följa. Varje månad behöver du skriva en ny ansökan, ofta på en enklare blankett.

För att din handläggare ska kunna inhämta information från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bilregistret med mera, lämnar du ditt samtycke på ansökningsblanketten.

Beslut om stöd

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna oftast ut via ditt bankkonto.

Så överklagar du

Med varje beslut får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med till Förvaltningsrätten.

Ansöka om försörjningsstöd via vår e-tjänst

Om du redan har ett pågående ärenden på Försörjningsstödsenheten vid socialförvaltningen i Marks kommun kan du ansöka via vår e-tjänst.

Kontakta försörjningsstödsenheten

Öppettider för tidbokning och rådfrågning
Alla vardagar klockan 8.30–9.30

Telefon: 0320–21 79 90

Öppettider och telefon till vår reception
Måndag–torsdag 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00
Telefon: 0320–21 72 25

Akut kontakt
Vid akuta ärenden utanför våra ordinarie telefontider, måndag-torsdag, klockan 16.00–17.00.
Telefon: 0320–21 72 25
Övriga tider på kvällar och helger hänvisar vi till sociala jouren i Borås.
Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen