Sidans innehåll

Socialtjänstens arbete för familj, barn och ungdom

Socialtjänstens familjeenhet vill ge familjer det stöd och den hjälp som behövs för att barn och ungdomar i Marks kommun ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden.

Socialtjänstens familjeenhet

Vi arbetar med att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en trygg miljö. Tillsammans med föräldrar och barn arbetar vi med att ta reda på och finna lösningar som bidrar till att barns behov tillgodoses. Att hitta möjligheter i svårigheter.

Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger i första hand på frivillighet och utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är endast i de allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver ingripa mot föräldrarnas eller ungdomens egen vilja.

Socialtjänsten finns också här för dig som är ett brottsoffer.

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver socialtjänstens arbetssätt för barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Här kan du läsa om BBIC. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om stöd

När en ansökan kommer till familjeenheten, det kan vara via ett telefonsamtal, brev, e-post eller genom ett personligt besök, startas en utredning. Behovet av hjälp kartläggs och behovet av insatser bedöms.

Om du inte är nöjd med det beslut som rör din ansökan kan beslutet överklagas.

Information om hur överklagan går till. Pdf, 31.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatser, frivilliga eller tvingande

Insatser kan vara frivilliga enligt socialtjänstlagen (SoL) eller tvångsinsatser enligt lagen om vård av unga (LVU). Alla insatser ska planeras och ske i nära samråd med den person som berörs av insatsen.

Länk till socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till lagen om vård av unga (LVU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga insatser kan vara:

  • stödsamtal
  • kontaktperson eller kontaktfamilj
  • familjebehandling
  • familjehem
  • placering på institution

Tvångsinsatsen kan vara:

  • placering i familjehem
  • placering på institution.

Tvångsinsatser ges endast när den enskilde inte inser att det finns ett vårdbehov.

Information om svensk socialtjänst på flera språk

Socialstyrelsen har sammanställt information om svensk socialtänst på flera språk.

Socialtyrelsen information om svensk socialtjänst på flera språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta familjeenheten

Öppettider för mottagning och rådgivning:
Måndag–torsdag klockan 09.00–11.00 och 14.00–16.00
Fredag klockan 09.00–11.00 och 14.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320-21 79 55

Öppettider receptionen:
Måndag–torsdag klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320–21 72 25

Akut kontakt
Om du är i en sådan situation att du inte kan vänta till kontorets ordinarie arbetstider, vardagar klockan 8.00–16.00, kan du ringa individ- och familjeomsorgen som tar emot akuta ärenden per telefon mellan klockan 16.00–17.00 på måndag–torsdag.

Telefon: 0320-21 72 25

Kontakta sociala jouren i Borås vid akuta ärenden utanför våra ordinarie öppettider.

Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen