Sidans innehåll

Misstanke om barn som far illa

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. I socialtjänstlagen (SoL) finns en uppmaning till var och en, till exempel grannar, idrottsledare, släktingar, kamraters föräldrar, att förmedla sin oro till socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn far illa.

Anmälan om barn som misstänks fara illa

En anmälan om barn som far illa kan göras anonymt av privatpersoner. Det är en av socialtjänstens viktigaste och mest angelägna uppgifter att ge stöd och skydd till de barn vars föräldrar i en viss situation inte förstår eller förmår ta fullt ansvar.

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret har anmälningsskyldighet enligt lag.

Oavsett om du som anmäler är en privatperson eller arbetar inom verksamheter med anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att först rådgöra med socialtjänsten utan att nämna barnets namn.

KOLL På SOC är en sajt från Socialstyrelsen som vänder sig till barn och unga för att informera om socialtjänsten.

Du hittar KOLL PÅ SOC här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret har anmälningsskyldighet enligt lag.

Skulle socialtjänsten bedöma att en anmälan ska göras måste du som omfattas av anmälningsskyldighet dels tala om barnets namn, dels tala om ditt eget namn samt naturligtvis lämna uppgifter om anmälan. Det finns ingen möjlighet att vara anonym.

Socialtjänsten begär alltid en skriftlig anmälan från dig som omfattas av anmälningsplikt. I ett brådskande ärende går det bra att först lämna informationen muntligt och senare komplettera med en skriftlig anmälan.

Här finns information om skolans ansvar för barn som far illa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonym anmälan

För dig som inte omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att tala om barnets namn och uppgifter om anmälan men inte ditt eget namn. Observera att det inte går att kräva anonymitet om du redan sagt ditt namn. Om det finns risk för exempelvis våld mot dig som anmäler finns dock möjlighet att sekretessbelägga ditt namn och de uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Hur görs en anmälan

Det finns ingen bestämd form för hur en anmälan ska se ut. Den kan vara skriftlig eller muntlig, inlämnas på ett band, en cd eller en dvd. Oavsett form är det en uppgift som kommit till socialtjänstens kännedom och socialtjänsten har skyldighet att bedöma om utredning ska inledas. Denna bedömning ska ske inom 14 dagar.

Orosanmälan

Orosanmälan kontorstid

Kontakta familjeenheten, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vid akut oro för ett barn!

Kontakta sociala jouren vid akuta ärenden utanför kontorstid, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakta familjeenheten

Öppettider för mottagning och rådgivning:
Måndag–torsdag klockan 09.00–11.00 och 14.00–16.00
Fredag klockan 09.00–11.00 och 14.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320-21 79 55

Öppettider receptionen:
Måndag–torsdag klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320–21 72 25

Akut kontakt
Om du är i en sådan situation att du inte kan vänta till kontorets ordinarie arbetstider, vardagar klockan 8.00–16.00, kan du ringa individ- och familjeomsorgen som tar emot akuta ärenden per telefon mellan klockan 16.00–17.00 på måndag–torsdag.

Telefon: 0320-21 72 25

Kontakta sociala jouren i Borås vid akuta ärenden utanför våra ordinarie öppettider.

Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen