Sidans innehåll

Öppenvård vid missbruk och beroende

Socialtjänstens öppenvård vänder sig till dig som har missbruksproblematik eller beroendeproblematik. Behandlingen är anpassad efter dig och dina behov och bygger på din delaktighet. Samtliga behandlingsformer är kostnadsfria för dig som individ.

Idun, stöd för unga vid missbruk

Mottagningen Idun är till för dig under 21 år som har frågor och funderingar kring alkohol- och narkotikamissbruk. Du kan själv boka tid för ett första möte och hjälpen från oss är kostnadsfri. Om du har någon i din närhet, en kompis eller annan person som är viktig för som du är orolig för kan du ringa till oss för att få råd och stöd.

Är du fundersam över ditt eget beteende kan vi till en början erbjuda råd och stödsamtal. Vill du ha mer hjälp från oss så tar vi kontakt med socialtjänsten som då gör en utredning och fattar beslut om vilken hjälp du kan få. Är du under 18 år kan vi även behöva prata med dina föräldrar/vårdnadshavare.

Du som förälder är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har frågor rörande missbruk och beroende.

All personal i vår verksamhet har tystnadsplikt.

Kontakta Idun

Telefon: 0320–21 70 42

Telefontider:

  • Måndag klockan 10.00–12.00
  • Onsdag klockan 10.00–12.00
  • Fredag klockan 13.00–15.00

Det går naturligtvis bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi får möjlighet.

Cesam

Cesam är en öppenvårdsmottagning för dig som är 18 år eller äldre och bor i Marks kommun. Behandlingen sker i form av regelbundna och individuellt anpassade samtal. Vi kommer tillsammans överens om en behandlingsplan utifrån dina individuella behov.

Du kan vara anonym när du kontaktar Cesam, men önskar du en längre behandlingskontakt så sker detta i form av bistånd från socialtjänsten.

Kontakta Cesam

Rådgivning och tidsbokning.
Telefon: 0320–21 80 37 eller 0320–21 80 38

Kraftvärk

Vi arbetar utifrån behandlingsmetoden CRA (Community Reinforcement Approach) där fokus ligger på helheten kring dig och din situation.

Du kan läsa mer om CRA på Socialstyrelsens webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandlingen är helt anpassad efter dig och dina behov där vi ser till många områden av livet förutom missbruket. Dessa kan vara boende, hälsa, skulder, sysselsättning, arbete, studier och din familjesituation.

Kontakta Kraftvärk

Telefon: 0320–21 72 40

Mejladress: kraftvark@mark.se

Eftervård

Du som har deltagit i behandling i kommunens öppenvård, i annan strukturerad öppenvård eller på ett HVB (Hem för vård eller boende) kan få eftervård som bistånd.

Eftervården tar vid direkt efter din tidigare behandling och du kommer att träffa en behandlare som följer dig genom utslussningen från din tidigare behandling och in i eftervården. Eftervården fokuserar på individuella samtal men du får också möjlighet att delta i gruppverksamhet vid aktiviteter och tematillfällen.

Individuellt stöd

Du som inte känner att den strukturerade gruppbehandlingen Kraftvärk passar dig kan få individuellt stöd. Individuellt inriktat stöd är helt utformat utifrån dina specifika behov. Du kan exempelvis få stöd i att skapa struktur i vardagen och att förändra din livssituation. Du kan också få hjälp med att hantera och klara av olika kontakter med myndigheter.

Ansöka om öppen vård

För att få stöd från Idun eller Cesam krävs inget beslut om bistånd utan du tar själv kontakt med respektive verksamhet.

För att få stöd från Kraftvärk, delta i eftervård eller få ett individuellt stöd behöver du ett biståndsbeslut.

Här finns information och kontaktuppgifter om du vill ansöka om en insats som kräver ett biståndsbeslut.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med missbruksproblematik eller beroendeproblematik kan också behöva råd och stöd.

Till vuxenenheten är du välkommen att vända dig för stöd i form av såväl individuella samtal som anhöriggrupper. Du kan vara helt anonym när du vänder dig till vårt anhörigstöd.

Här kan du läsa om vårt stöd till anhöriga. Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter och information om vårt anhörigstöd hittar du här.

Andra myndigheter och organisationer

Det finns information och stöd även från andra myndigheter och organisationer kring missbruk och beroendeproblematik.

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen drivs av Beroendecentrum Stockholm på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. De erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon till personer som funderar över sina egna eller någon annans vanor

Här kan du läsa mer om Alkoholhjälpen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

1177 är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner.

Här hittar du 1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Här hittar du CAN:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma Alkoholister (AA)

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av människor som träffas för att tillsammans lösa sitt alkoholproblem. De har ingen anknytning till någon organisation, vare sig religiös, politisk eller annan.

Här hittar du AA:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Här hitar du Spelberoendes riksförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriminellas revansch i samhället (KRIS)

KRIS är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare som hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger.

Här hittar du KRIS webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta vuxenenheten

Öppettider för tidbokning och rådgivning
Telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30 och 13.00–14.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320-21 80 85

Öppettider receptionen:
Måndag–torsdag klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320–21 72 25

Akut kontakt
Om du är i en sådan situation att du inte kan vänta till kontorets ordinarie arbetstider, vardagar klockan 8.00–16.00, kan du ringa individ- och familjeomsorgen som tar emot akuta ärenden per telefon mellan klockan 16.00–17.00 på måndag–torsdag.

Telefon: 0320-21 72 25

Kontakta sociala jouren i Borås vid akuta ärenden utanför våra ordinarie öppettider.

Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen