Sidans innehåll

Anhörig till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Att stödja eller vårda en närstående med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ger glädje och mening, samtidigt som det kan vara betungande. För att du som anhörig ska orka hjälpa, kan du själv behöva råd och stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och din livssituation.

Vem är anhörig?

Du som ger omsorg, vårdar stödjer eller på annat sätt berörs av din närståendes situation är anhörig. Du kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, syster/bror, vän eller granne.

Vem är närstående?

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd eller har omfattande bekymmer i sin livssituation som påverkar den anhörige.

Vilket stöd kan du få av oss?

Stödet du får som anhörig är utformat utifrån dina behov.

Vi erbjuder:

  • samtal, information och rådgivning
  • anhöriggrupper
  • föreläsningar och träffar
  • hälsofrämjande aktiviteter

Mer information om olika former av stöd hittar du på vårdguiden 1177.

Här hittar du vårdguiden 1177.se om anhörigstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och mer information

Anhörigstödet är en kostnadsfri service och vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt. Vill du ha information om vad anhörigstöd kan innebära för din del, är du välkommen att höra av dig! Använd gärna formuläret längre ner på sidan.

Anhörigas Riksförbund är en intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående.

Här finns information om Anhörigas riksförbunds. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De arbetar på uppdrag av regeringen.

Här kan du läsa om deras information för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om deras information för anhöriga psykisk ohälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet Attention sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

Här finns Attentions informatin om att vara anhörig till någon med NPF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NPF-podden tar upp frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser. Podden finns på utbildningsradions webbplats.

Här hittar du NPF-podden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. De erbjuder rådgivning, information och aktiviteter.

Här hittar du LaSSe Brukarstödcenters webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktformulär

Vill du ha information om vad anhörigstöd kan innebära för din del? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Här finns information om hur Marks kommun behandlar dina personuppgifter.
Vi finns på Facebook

Anhörigstöd i Marks kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid för ett första samtal

Du som anhörig kan boka enskilt samtal med vår anhörigsamordnare. Samtalet kan göras på telefon, i våra lokaler, på promenad eller om det känns bättre på annan plats.

Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt och stödet är en kostnadsfri service. Vill du ha information om vad anhörigstöd kan innebära för din del, är du välkommen att höra av dig.

Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontakta anhörigstöd långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Telefon: 0320-21 75 39

Mejladress: anhorigstod@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen