Sidans innehåll

Avlösning för anhörig till närstående, 65 år eller äldre

Avlösning är till för dig som är anhörig till en närstående som är 65 år eller äldre som behöver ditt stöd större delen av dygnet. Du har svårt för att lämna din närstående ensam en längre stund. Syftet med avlösning är att ge dig som anhörig möjlighet till tid för dig själv för att förebygga din egen ohälsa.

Avlösning som service

I Marks kommun har du möjlighet att få avlösning i hemmet som service upp till 15 timmar per månad kostnadsfritt. För att kunna ta del av denna service från oss ska du vara över 18 år, sammanboende med den närstående som du hjälper, folkbokförd i Marks kommun, du får inte förvärvsarbeta.

Avlösningen ska vara individanpassad och flexibel. Tillsammans med din anhörigsamordnare kommer ni överens om hur avlösningen ska utformas.

Du och din närstående lär känna en till två personer som är anställda som avlösare. De kan följa med på aktiviteter, promenader eller finnas hemma tillsammans med din närstående när du gör något på egen hand.

Under avlösningen är det inte hemtjänstinsatser som ska utföras, utan det ska vara andra aktiviteter som är lämpliga och uppskattade av den närstående.

Om du behöver mer än 15 timmar

Har du behov av mer än 15 timmar avlösning per månad måste du göra en ansökan hos Äldreomsorgens biståndshandläggare.

Här finns information om hur du ansöker om bistånd inom Äldreomsorgen.

Kontakta anhörigstöd

Mejladress: anhorigstod@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen