Sidans innehåll

Cykelgarage Kinna resecentrum

Cykelgaraget vid Kinna Resecentrum är tillgängligt dygnet runt och gör det möjligt för dig att parkera din cykel smidigt och säkert.

Ansök om plats i cykelgarage

För att få tillgång till cykelgaraget behöver du kontakta Marks kommuns kontaktcenter för att registrera dig. När du hyr en plats i cykelgaraget hyr du tre månader i taget. Det kostar 300 kronor för hela perioden.

Frågor och svar om cykelgaraget

Cykelgaraget ligger vid Resecentrum i Kinna, Nya Kinnavägen 2.

För att kunna komma in i garaget måste du teckna ett avtal med oss. Därefter får du en tagg och en kod som ger dig tillgång till garaget.

För frågor angående tillträde, ditt avtal eller din betalning, hör av dig till Marks kommuns kontaktcenter.

Marks kommun tillhandahåller låst cykelparkering i garage som kan användas året om, dygnet runt. För att kunna nyttja tjänsten behöver du registrera dig genom att kontakta Marks kommuns kontaktcenter.

Det kostar 300 kronor för tre månader.

Du får en faktura inför varje period. Avtalet förlängs automatiskt.

Du behöver säga upp ditt avtal senast en månad före ny betalperiod.

Du får parkera din cykel i garaget så länge du har ett avtal med oss. Du kan närsomhelst hämta ut den och ställa tillbaka den.

I enlighet med GDPR och enligt de användarvillkor du godkänner.

Marks kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget.

Om du avslutat ditt avtal ska du senast vid avtalsperiodens utgång avlägsna din cykel ur garaget. Cykel som finns kvar efter att avtalet löpt ut får omhändertas av Marks kommun. Efter uppvisande av identitetshandling och nyckel till cykellås lämnas cykeln ut. Användare är inte berättigad till ersättning för eventuella skador som har samband med cykels avlägsnande eller förvaring. Om cykel inte har efterfrågats av användare inom tre månader efter avtalsperiodens utgång anses cykeln övergiven.

Anmäl det snarast till Marks kommuns kontaktcenter.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen