Sidans innehåll

Trafikregler och säkerhet

Marks kommun arbetar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. För att skapa en trafiksäkrare miljö planerar vi för den fysiska miljön, till exempel genom att bygga gång- och cykelvägar samt hastighetsdämpande åtgärder.

Trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar

Trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar är till för att kunna planera och prioritera insatser och resurser för att bygga ut gång-, cykel- och mopedvägar.

Trafiksäkerhetsplan Marks kommun Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för arbeten i trafik och mark

För att få gräva och schakta i mark som kommunen äger behöver du ansöka om tillstånd, bifoga en trafikanordningsplan om trafiken påverkas och ibland även söka markavtal.

Läs mer på sidan om tillstånd för arbeten i trafik och mark

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Om du tycker att bilisterna håller för hög hastighet på din bostadsgata kan du ansöka om att ställa ut blomlådor för att sänka hastigheten.

Till sidan om blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Tillstånd för tunga, breda och långa transporter

Om du har en transport som är väldigt tung, lång eller bred behöver du söka dispens hos oss för att köra med transporten i Marks kommun.

Dispenser krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd på 2,60 meter eller fordonslängd 24 meter samt tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass på kommunala och allmänna vägar. I normalfallet är ett av kraven för dispens att lasten inte är delbar. Du hittar mer information om transportdispenser på Trafikverkets webbplats

Ansök om transportdispens

Du ansöker om transportdispens genom att fylla i och skicka en blankett till oss. Handläggningstiden är normalt tre veckor. Ska du genomföra transporten inom dessa tre veckor behöver du kontakta kommunens trafikingenjör innan transporten. Ska du köra din transport genom flera kommuner måste du ansöka hos Trafikverkets regionkontor i den region där transporten påbörjas.

Ladda ner ansökan om transportdispens Pdf, 229.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Transportdispens - Bransch (trafikverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen