Gator

Här hittar du information om gatubelysning, vägägare och annat som rör gator och vägar i Marks kommun.

  • Tycker du att bilisterna håller för hög hastighet på din bostadsgata kan du ansöka om att ställa ut blomlådor för att sänka hastigheten.

  • I Mark lyser drygt 8 000 gatlampor längs våra gator och vägar. Gatubelysning ökar inte bara trafiksäkerheten, den skapar också trygghet.

  • Med några enkla åtgärder kan du undvika att buskar och träd på din tomt skymmer sikten i trafiken.

  • Inom kommunen finns tre olika typer av vägar där olika parter är väghållare, det vill säga ansvarig för vägen.

  • Vårsopningen påbörjas preliminärt vecka 12 med att sopa cykelvägarna i tätorten. Arbetet beräknas pågår i cirka 10 veckor, men kan både bli längre och kortare beroende på väder och hur mycket sand som har använts under vinterns halkbekämpning.