Sidans innehåll

Krisstöd vid allvarlig händelse

Krisstöd vid allvarliga händelser är ett psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Omhändertagandet baseras på kunskap om de psykiska reaktioner hos människor som kan bli resultatet av traumatiska händelser.

Krisstöds uppdrag

Uppdraget är att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående.

Krisstödsgruppen arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer, utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

Krisstöd, som består av en ledningsgrupp och utsedda stödpersoner ska vidare fånga upp problem eller svårigheter i samband med en större olycka och vid behov slussa vidare till rätt person eller insats.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av representanter från polisen, räddningstjänsten, trossamfunden, primärvården samt kommunen.

Dessa samverkar för att både sprida information om krisstöd inom egen organisation samt gemensamt planera utbildningsinsatser etcetera.

Stödpersonens uppdrag

Stödpersoner kallas in vid behov av krisstödssamordnaren eller dess ersättare. Stödpersonens huvudsakliga uppgift är att omhänderta överlevande, oskadade, anhöriga, vittnen och chockade personer genom medmänskligt stöd. Stödet kan vara praktiskt, emotionellt och socialt.

Stödpersonerna utgörs av olika personer och yrkeskompetenser från exempelvis trossamfund, primärvården, socialtjänsten och elevhälsan.

Mer information

För att få mer information om krisstöd vid allvarlig händelse vänd dig till Marks kommuns kontaktcenter som vägleder dig rätt.

Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen