Sidans innehåll

Kvinnojouren

Kvinnojouren i Mark finns som stöd för dig som är utsatt för någon typ av våld eller hot om våld. Hos kvinnojouren kan du boka samtal, få stöd och hjälp i din situation och i kontakt med myndigheter och socialtjänst. De kan också hjälpa till med skyddat boende.

Vad gör kvinnojouren?

Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som finns till för dig som behöver hjälp och stöd i din situation. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Kvinnojouren erbjuder:

  • Stödsamtal på jouren eller på telefon. Du kan vara anonym.
  • Information om stödfunktioner i samhället, vilken hjälp som finns och vilka rättigheter du har.
  • Hjälp och stöd i kontakt med t. ex. polis, sjukvård, socialtjänst.
  • Akut skyddat boende för dig och dina barn.

Du kan läsa mer om Kvinnojouren i Mark på denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar det?

Till kvinnojouren kan du vända dig oavsett om du planerar att lämna din relation eller inte. Du kan alltid ringa för att få råd och stöd eller ställa frågor om vilket stöd som finns att få från socialtjänst och andra myndigheter.

Kvinnojouren kan hjälpa till på lång sikt men också i akuta situationer när du behöver lämna ditt hem med kort varsel. Om du inte vet var du ska vända dig är kvinnojouren ett bra stöd. Det finns inga krav på att du ska göra något du inte vill eller känner dig redo för – allt stöd sker på dina egna villkor.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på kvinnojouren har tystnadsplikt. Det betyder att det du berättar inte kommer föras vidare till någon annan. Om du vill kan du också vara anonym.

Om du är rädd eller skadad är det viktigt att du ringer Polisen eller uppsöker läkare. Ring det nationella nödnumret.

Telefon: 112

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och du är anonym när du ringer. Samtalet är gratis.

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld eller om du är närstående och vill ha råd och stöd. Även du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa.

Här finns information om Kvinnofridslinjen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Kvinnojouren i Mark

Telefon: 0320–351 51

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen