Sidans innehåll

Vägen in i samhället

Kommunen har ansvar att ta emot och ordna bostad till nyanlända som anvisats av Migrationsverket.

Anvisade nyanlända har antingen sökt asyl på plats i Sverige och bott här under tiden Migrationsverket prövat ärendet, eller kommit som kvotflyktingar. Det är arbetsmarknadscenter som planerar, samordnar och genomför mottagandet.

Personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de har anhöriga i Sverige och Marks kommun, kan få stöd av oss på arbetsmarknadscenter.

Kommunens Vuxenutbildning är ansvariga för svenska för invandrare, SFI för personer med uppehållstillstånd under tiden i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Målet är att nya kommuninvånare ska lära sig det svenska språket och försörja sig genom arbete eller studier. Målet är att alla ska kunna prata svenska och försörja dig själv genom arbete eller studier.

Om du har familjemedlemmar här i Sverige och du får stanna i Marks kommun kan du få stöd från arbetsmarknadscenter.

SFI - Svenska för invandrare

Kommunen tar också emot ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd eller som söker asyl. Det är socialtjänsten som ansvarar för barnen.

Kontakta arbetmarknadscenter

Telefon går via kontakcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Besöksadress: Eriksdalsgatan 12, 511 62 Skene

Ingång 2, plan 4

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen