Sidans innehåll

Förskola och skola för nyanlända och barn från Ukraina

Är du nyanländ eller du som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? Då måste du göra en anmälan för dina barn till förskola, grundskola eller gymnasieskola för att kunna erbjudas plats.

Förskola för nyanlända barn 1–5 år

När nyanlända barn i åldern 1–5 år kommer till Marks kommun ska vårdnadshavare eller god man anmäla att barnet vill gå i förskola. Detta gäller även barn från Ukraina. Efter anmälan kontaktas vårdnadshavare eller god man. Anmälan görs direkt till den förskola där man vill att barnet ska gå.

Kontaktuppgifter till våra förskolor finner du här.

Ansöka om plats - förskola och fritidshem - Marks kommun

Grundskola för nyanlända barn 6–15 år

När nyanlända barn i åldern 6–15 år kommer till Marks kommun ska vårdnadshavare eller god man anmäla vilken skola barnet vill gå i. Detta gäller även barn från Ukraina. Anmälan görs direkt till den skola där man vill att barnet ska gå.

Kontaktuppgifter till våra grundskolor finner du här.

Läs på Skolverket om nyanlända barns rätt till utbildning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieskola för nyanlända

Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja gymnasieutbildning senast vårterminen det år de fyller 20. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd och asylsökande måste påbörja gymnasieutbildningen senast vårterminen det år de fyller 18. Eleverna får börja med språkintroduktion.

Svenska för invandrare

Vuxna med uppehållstillstånd kan läsa SFI (svenska för invandrare) men den rättigheten gäller inte asylsökande.

För att få läsa SFI i Marks kommun måste du:

  • vara folkbokförd i Marks kommun
  • ha fyllt 16 år (från och med 1 juli samma år som du fyller 16 år)
  • sakna grundläggande kunskaper i svenska språket

Du kan också läsa SFI om du är medborgare i EU/EES eller Schweiz och har uppehållsrätt här. Du måste inte vara folkbokförd i Marks kommun men du måste bo här. Ukrainsk medborgare som bor i vår kommun erbjuds att studera svenska på SFI. Ett av villkoren är att du har uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet.

Våra utbildningar inom SFI i Marks kommun

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bun@mark.se

Förvaltningschef: Rachel Törnell

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen