Sidans innehåll

Tolk

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd när du har kontakt med sjukvård, skola, socialtjänst eller andra myndigheter. Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk.

Det är alltid den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk. Alla tolkar och översättare har tystnadsplikt, det betyder att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan.

Om du behöver tolk eller har frågor om tolk ska du berätta det när du är i kontakt med kommunen.

Tolkförmedling Väst

Marks kommun är med i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Det innebär att vi använder oss av dem när vi har behov av tolk- eller översättningstjänster.

På tolkformedlingvast.se kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll.

Tolkförmedling Väst - Tolkförmedling Väst (tolkformedlingvast.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta kontakcenter om du har frågor om tolk.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning