Sidans innehåll

Man läser i röd bok.

Sfi – Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) är en kostnadsfri utbildning för dig som är nyanländ i Sverige och som inte har svenska som modersmål. Den ska ge dig grundläggande kunskaper både i språket och om hur det svenska samhället fungerar.

Vem får studera sfi?

För att få studera sfi behöver du uppfylla följande krav:

  • Du saknar grundläggande kunskaper i svenska
  • Du är bosatt i Sverige
  • Du är 16 år eller äldre

Utbildningstid

Undervisningen pågår hela året och det finns möjlighet att börja kurser var sjätte vecka. Under utbildningen har du lektionstid 15 timmar per vecka, och du kan välja att gå på dag- eller kvällstid. Utbildningstiden är individuell och du studerar i din egen takt tills du når målen för kursen. Det kan ta olika lång tid för olika personer att avsluta en kurs.

Kurser, prov och betyg

När din lärare bedömer att du har uppnått målen för en kurs, får du ett betyg. För att få ditt betyg behöver du även bli godkänd på de nationella proven.

Du kan öva och se exempel på nationella prov på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om kurser och kursplaner för sfi hittar du på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till sfi

Du kan anmäla dig till sfi när som helst under året, antingen via webben eller med en blankett. Om du inte har Mobilt BankID kan du kontakta oss för att få hjälp med anmälan.

Anmäl dig via webben med Mobilt BankID. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Svenska för invandrare, sfi
Telefon: 0320-21 75 14
Mejladress: vagledningscentrum@mark.se

Fler kontaktuppgifter till Vuxenutbildninen i Mark hittar du här.

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen