Platsutveckling

Platsutveckling handlar om att skapa levande och livskraftiga platser. Att skapa attraktivitet för företag, investeringar, boende och besökare och att göra det genom att utgå från den unika platsens förutsättningar, utmaningar och behov.

  • Målbilden för Kinna centrum 2030 utgör en gemensam bild av vilken plats Kinna centrum ska vara i framtiden och har baserats på en medborgardialog. Målbilden har antagits kommunstyrelsen och utgör nu underlag för kommunens fortsatta utvecklingsarbete

  • Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2024 att en målbild för Skene 2035 ska tas fram. Det pågående arbetet med en målbild för Skene centrum 2035 kommer att avbrytas och inarbetas i det nya uppdraget.