Sidans innehåll

Mark och exploatering

Här hittar du information om kommunens mark- och exploateringsfrågor. Du kan läsa om bland annat markanvisningar och försäljning av tomter för både villor och flerbostadshus samt verksamheter.

Markanvisningar

Markanvisningar är nyckeln till hållbar stadsutveckling där markmarknadens behov möter kommunens visioner. Genom noggrann bedömning tilldelas mark för olika ändamål, skapandes välfungerande samhällen.

Riktlinjer markanvisningar

En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att under viss tid och på givna villkor förhandla om att köpa mark som kommunen äger. Markanvisning kan ske på flera olika sätt, mer om detta kan du läsa om i dokumentet om våra riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal Marks kommun Pdf, 621.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostads- och verksamhetsexploatering

Är du byggherre eller företagare och letar mark till din affärsverksamhet eller för att utveckla bostäder i kommunen?

Vid försäljning av nya tomter så skickas information till de som anmält sig till vårt intresseregister.

Anmäl ert intresse till vårt register genom att skicka ett mejl till sue@mark.se med företagets namn och mejladress.

För köp och information om befintliga tomter för verksamheter och bostäder så kontakta samhällsutvecklingsenheten. Befintliga tomter visas i Marks kommuns karta för lediga tomter.

Kontakta samhällsutvecklingsenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: sue@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen