Sidans innehåll

Bredband och IT

Mark står inför en bredbandsutbyggnad. Kommunfullmäktige har antagit en ny bredbandsstrategi.

Bredbandsutbyggnad

Att bygga nya lösningar för bredband är ett led i utvecklingen av landsbygden. För utbyggnaden krävs att lokala fiberföreningar bildas. Utbyggnaden sker på fastighetsägares och företagares initiativ och engagemang.

Bor du eller har du verksamhet på Marks landsbygd ska du snarast kontakta din lokala fiberförening. Ditt och andras engagemang kommer att göra det möjligt att snabbare bygga fibernät för bredband där du bor.

Kommunen vill satsa på fiber för att:

  • Göra kommunen mer attraktiv
  • behålla och utveckla en levande landsbygd
  • fortsätta satsningen på näringslivet
  • ge större möjligheter till arbete på distans

Bredbandsstrategi

Mark tog i mars 2023 fram en bredbandsstrategi. Den visar vår ambition och inriktning för bredbandsutbyggnaden i Mark de närmsta åren.

I stora drag innehåller bredbandsstrategin två strategiskt viktiga frågor:

  1. Bredband till landsbygden
  2. Hur Marks kommun ska hantera sitt befintliga förvaltningsnät. Utbyggnad ska ske på marknadsmässig grund.

Effektiva fibrer

Fibernät är en säker och effektiv teknik som möjliggör leverans av snabbt internet både nu och i framtiden.

Vi som kommun har förberett för att lägga ner fiberledningar på många platser genom att installera rör i samband med vägarbeten och arbete med vatten och avlopp.

När en internetleverantör väljer att installera fiber kommer det att erbjuda möjligheten för hem och företag som är anslutna till fibernätet att få tillgång till snabbt bredband med en hastighet på upp till 100Mbit/s.

Genom att ha fibernät på landsbygden kan fler företag utvecklas i kommunen och fler människor kan lockas att flytta till Marks kommun.

Vägen framåt

Just nu utforskar Marks kommun möjligheten att använda den infrastruktur som redan finns för verksamheten, baserat på beslut från kommunfullmäktige den 23 mars 2023.

I frågan om bredband har kommunen agerat genom att stödja och fördela ekonomiska resurser till de olika aktörerna på marknaden och nu även genom att bistå de som är intresserade av att starta fiberföreningar.

Fjärrvärme

Kommunens fjärrvärmebolag har i flera år lagt tomma rör för fiber i samband med sin fjärrvärmeutbyggnad.

Om du vill har bredband via fiber i ditt område och om du bor i närheten av fjärrvärmesystemet så rekommenderar vi att du går med i, eller bildar en fiberförening.

Marks Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta samhällsutvecklingsenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: sue@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen