Sidans innehåll

Landsbygd och byalag

I Marks kommun finns 16 byalag som genom frivilliga insatser visar ett stort engagemang som bidrar till att utveckla sina orter och därmed hela kommunen. Byalagen fungerar som en viktig länk mellan kommuninvånare och den kommunala organisationen.

Byalagen är en viktig länk

Byalagen har en viktig roll för sina respektive orters utveckling och livskraft, inte minst i funktionen som ortens representant och dialogpart till kommunen i utvecklingsfrågor. Byalagen bistår Marks kommun med värdefull lokal kunskap och förankring.

För dig som är intresserad och vill ha mer information om hur det praktiskt fungerar att leva och bo i en ort i Marks kommun, kan byalagen fungera som en ambassadör som kan berätta mer och vara en länk för dig in i samhället och föreningar. Kontaktuppgifter till byalagen finns nedan.

Utvecklingspeng för byalag

Byalag kan ansöka om utvecklingspeng för att stödja specifika projekt som främjar utvecklingen på deras ort och därigenom utvecklingen i vår kommun. Syftet med bidraget är att uppmuntra till engagemang och aktiviteter som ökar trivseln och attraktiviteten för både boende och besökare.

Utvecklingspeng för byalag betalas ut årligen och består av två delar:

  1. Administrations- och aktivitetsbidrag på 10 000 kronor per år
    Bidraget avser att täcka kostnader såsom porto och kopiering.
  2. Särskilt projektbidrag vars storlek kan variera
    Detta bidrag syftar till att stödja utvecklingsarbete med målet att stärka den lokala identiteten och stärka attraktionskraften.

Via blanketten utvecklingsbidrag och riktlinjer för utvecklingspeng för byalag kan du ansöka om utvecklingspeng och även läsa om riktlinjerna.

Utvecklingsbidrag och riktlinjer för utvecklingspeng för byalag Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Landsbygd

Marks kommun präglas av en rik och naturskön landsbygdsmiljö. Det är av stor betydelse för kommunen att skapa attraktiva levnadsmiljöer över hela området och främja en livfull landsbygd. Här finns information om hur kommunen samarbetar med Leader Sjuhärad och Coompanion Väst för att främja landsbygdsutveckling. Det är genom detta samarbete och det engagemang som invånare och verksamma visar, som Mark förblir en dynamisk landsbygdskommun.

Leader Sjuhärad

Vi är övertygade om att du, din förening, ditt lokala företag och andra organisationer har insikten om vad som krävs för att driva utvecklingen på just er plats. Hos Leader Sjuhärad finns möjlighet att söka finansiering för att kickstarta era initiativ.

Leader Sjuhärad engagerar sig i landsbygdsutveckling i alla åtta kommuner i Sjuhärad genom att bevilja projektstöd enligt Leadermetoden.

Här kan du läsa mer om Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till byalagen i Marks kommun

Byalag

Kontaktperson

Mejladress

Aktiva Örbybor

Johannes Andrén

johannesandren@gmail.com

Björketorps bygdegårdsförening-Byalag

Michaela Fallqvist

m.fallqvist85@gmail.com

Rydals Byalag

Rikhard Pernklint

Hej@rydalsbyalag.se

Fotskäl Byalag

Eva Apelvi

apelvi@hotmail.com

Fritsla Byalag

Lisette Björnram

lisettebjornram@gmail.com

Hajom Byalag

Hans Nilsson

Byalaget@hajom.se

Horredsbygdens Byalag

Eva Andree

info@hbygden.se

Hyssna Byalag

Andreas Karltorp

andreas.karlstorp@gmail.com

Skephult Byalag

Martin Kettisen

byalaget@skephult.se

Sätila Byalag

Lena Vennström

lena.vennstrom@gmail.com

Torestorps Framtid

Nina Karlsson

Nina@rondellenmaskin.se

Tostareds Byalag

Acke Wåhlander

ackewahlander@hotmail.com

Ubbhult Byalag

Svante Axelsson och Markus Otterloo

svante.kullen3@gmail.com

markus@otterloo.se

Älekulla Byalag

Axel Börjesson

axel@industrireparationer.se

Öxabäcks Bygdelag

Torgny Svedberg

Torgny@mittiskogen.com

Kontakta näringslivskontoret

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen