Kommunalt vatten och avlopp

Bor du i ett område där det finns kommunala ledningar för dricksvatten och avlopp ser vi till att vattnet kommer hem till dig och vi tar hand om ditt avloppsvatten.

  • För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten eller avlopp behöver den ligga inom ett område där det finns kommunala ledningar.

  • Om du har kommunalt vatten och avlopp betalar du en avgift beroende på tjänst, fastighetsstorlek och typ av fastighet.

  • Fett i avloppsledningar orsakar betydande skador i fastighetens avloppsrör, det kommunala ledningsnätet, pumpstationer och i våra reningsverk.

  • Spillvatten, som i dagligt tal kallas avlopp, uppstår när vi i våra hushåll eller i företag har använt vattnet.

  • Det kommunala dricksvattnet i Mark tas från grundvatten som redan från början har en god kvalitet. Vattnet renas och kontrolleras i våra vattenverk innan det hamnar i din kran.

  • Vattenmätaren är till för att mäta din förbrukning av kommunalt vatten. Kommunen äger vattenmätaren i din fastighet och byter ut den med jämna mellanrum för att säkerställa att den mäter rätt. I de allra flesta fall behöver du själv läsa av den.

  • Återströmning betyder att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor strömmar tillbaka från din fastighet till kommunens vattenledningsnät. Du som fastighetsägare är ansvarig för att det inte händer.

  • Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta så att abonnemang för sophämtning, slamtömning och vatten- och avloppstjänster skrivs över till rätt person.

Bild som visar Ledningskollens webbplatsen. 

Vatten och avlopp

Hitta ledningar innan du gräverLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta var vatten och avloppsledningarna du söker ligger ska du gå in på Ledningskollens webbplats.