Eget vatten och avlopp

Dricksvatten från egen brunn och enskilt avlopp.

  • Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras.

  • Eget avlopp eller enskilt avlopp som det även kan kallas. Har man när ens avlopp inte är kopplat på det kommunala avloppet. Innan ett enskilt avlopp byggs eller förändras krävs det ett tillstånd.

  • Ta hand om din familjs hälsa genom att regelbundet testa dricksvattnet från din egen brunn. Registrera den för extra trygghet och bättre kunskap om vattenkvaliteten

  • Innan du börjar bygga en ny toalett med ansluten avloppsanläggning måste du ha fått klartecken från bygg- och miljönämnden. Om du ska fixa avloppet för bad-, disk- eller tvättvatten eller ändra en befintlig toalettanläggning krävs istället att du anmäler detta till miljönämnden. Genom att följa dessa regler säkerställer du att allt görs enligt bestämmelserna och bidrar till en hållbar hantering av avloppsvatten.