Boende för äldre

Senast uppdaterad den 13 oktober 2016

I Marks kommun finns två olika former av boende för äldre, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende.

Trygghetsboende

Bostäder är väl anpassade för äldre. Det görs ingen bedömning av ditt behov, du behöver bara ställa dig i kö för att få en bostad i trygghetsboende. Det ingår ingen service i boendet. Behöver du hjälp i bostaden måste du söka detta särskilt i form av hemtjänst.

Det finns närhet till personal och möjligheter att utnyttja gemensamhetslokaler för att ha gemensamma aktiviteter eller äta gemensamt. På grund av trygghetsboendets utformning är det ingen lämplig boendeform för personer med omfattande behov av vård och omsorg. 

Så här ansöker du

Du som är 70 år eller äldre kan ansöka om bostad i trygghetsboende. Du söker hos Marks Bostads AB genom att klicka här.

Vård- och omsorgsboende

En boendeform för personer med stort behov av vård och omsorgsinsatser. För att få en bostad i ett vård- och omsorgsboende måste du vända dig till en biståndshandläggare som träffar dig, utreder ditt behov och fattar ett beslut o vård- och omsorgsboende.

På vård- och omsorgsboende finns det omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns också sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast knutna till boendet. Vissa vård- och omsorgsboenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

Kontaktman

Du har en kontaktman bland omvårdnadspersonalen som har speciellt ansvar för att ha kunskap om dig och din situation. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Publicerad av: Marks kommun