Vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad den 14 oktober 2022

I Mark finns flera vård- och omsorgsboenden på olika orter i kommunen.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för personer med stort behov av vård och omsorgsinsatser. För att få en bostad i ett vård- och omsorgsboende måste du vända dig till en biståndshandläggare som träffar dig, utreder ditt behov och fattar ett beslut om vård- och omsorgsboende.

På vård- och omsorgsboende finns det omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns också sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut knutna till boendet. Vissa vård- och omsorgsboenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

 

Publicerad av: Marks kommun