Sidans innehåll

Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen

Du som av något skäl inte längre själva kan sköta dina dagliga personliga och praktiska vardagssysslor, kan få hjälp och stöd från äldreomsorgen i Marks kommun.

Ansöka om hjälp från äldreomsorgen

Behöver du ansöka om någon form av hjälp ska du vända dig till en av äldreomsorgens biståndshandläggare. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Det kan till exempel vara stöd i hemmet i form av hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende eller plats vid något av kommunens vård- och omsorgsboende. I vår broschyr, Vård och omsorg, kan du läsa mer om vilka stödinsatser som finns i Marks kommun för dig.
Här finns broschyren Vård och omsorg. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Biståndshandläggarna behandlar din ansökan genom att träffa dig vid ett hembesök där ditt behov kartläggs tillsammans med dig. Därefter beslutar biståndshandläggare om du har rätt till en insats och vilken hjälp som i så fall är lämplig. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten.
Här finns en ifyllbar blankett för ansökan om insatser från äldreomsorgen Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns information om hur du överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten. Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns information om hur Marks kommun behandlar dina personuppgifter.

Om du har synpunkter eller undrar över något, är du välkommen att kontakta oss.

Göra förändring av ett befintligt biståndsbeslut

Behöver du göra en förändring av ett befintligt biståndsbeslut inom äldreomsorgen gäller samma information som under under rubriken Ansöka om hjälp från äldreomsorgen som du hittar här ovanför.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon går via kontaktcenter

Besöksadress: Klockaregatan 15, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen