Sidans innehåll

Korttidsboende

Du kan behöva en korttidsplats om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser. Det kan till exempel vara när du ska skrivas ut från sjukhus, eller av någon annan anledning behöver tätare omsorg.

Korttidsvistelse

Korttidsplatserna är till för olika typer korttidsvård. För att få denna insats måste Du ha ett beslut av kommunens biståndshandläggare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Du som kommer till korttidsplats får tillgång till en kartläggning av ditt behov av omvårdnad och stöd. Detta kan leda till att du erbjuds olika insatser under din vistelse på korttid.

I ett rehabiliterande arbetssätt får Du stöd att ta tillvara dina resurser och egen aktivitet.

Dagvård

För Dig med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning finns dagvård. Genom samvaro och naturliga sysslor får du möjlighet att träna och förstärka det friska. I social gemenskap får du träffa andra och delta i olika aktiviteter som exempelvis sång och musik, promenader och bakning. Vi erbjuder också stillsamma aktiviteter och avkoppling.

För att få dagvård måste Du ha ett beslut om insats av en biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kinnaborgshems korttidsboende och dagvård

Besöksadress: Kinnaborgsvägen 1, Kinna

Avdelning 1
Telefon: 0320–21 79 51

Avdelning 2 och dagvård
Telefon: 0320–21 79 52

Avdelning 3
Telefon: 0320–21 79 56

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon går via kontaktcenter

Besöksadress: Klockaregatan 15, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen