Sidans innehåll

Avgifter för äldreomsorgen

Vi tar ut en avgift för vård och omsorg och hur stor den är beräknas utifrån din inkomst och hur mycket hjälp du får. För att vi ska veta hur mycket du ska betala måste du lämna uppgifter om din ekonomi. Om din inkomst eller dina boendekostnader ändras under året, ska du meddela det till oss.

Avgifter vård och omsorg 2024

Vi har samlat informationen om äldreomsorgens avgifter för vård och omsorg i en broschyr så att du lätt ska kunna läsa mer om våra avgifter.

Här finns dokumentet Avgifter Vård och Omsorg 2024. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Din avgift för vård och omsorgsinsatser

Vilken avgift du får betala för dina vård- och omsorgsinsatser beror på vilket avgiftsutrymme du har. Så här räknar vi fram ditt avgiftsutrymme.

  • Nettoinkomst per månad
  • + Bostadstillägg/bostadsbidrag per månad
  • - Boendekostnad/hyra per månad
  • - Minimibelopp per månad
  • = Avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är den högsta summan som du kan få betala för vård- och omsorgsinsatser. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan.

Maxtaxa
Högsta avgift, maxtaxa, för 2024 är 2 575 kronor/månad. I maxtaxan ingår
hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, avlösning i hemmet, trygghetslarm,
matdistributionsavgift, serviceavgift, på vård och omsorgsboende samt
omsorgsavgift på korttid/växelvård/dagvård.

Kostnad för matabonnemang på vård och omsorgsboende/korttid/växelvård/dagvård ligger utanför maxtaxan. Hyra på vård och omsorgsboende tillkommer.

Minibelopp
Minimibeloppet ska täcka ditt behov av mat, hushåll och personliga behov. Minimibeloppet varierar beroende på din ålder.

  • Ensamstående, 65 år och äldre 7 062 kr
  • Ensamstående, yngre än 65 år 7 768 kr
  • Gifta/sammanboende, 65 år och äldre 5 762 kr
  • Gifta/sammanboende, yngre än 65 år 6338 kr

Avgifter vård och omsorg utan hänsyn till maxtaxa och avgiftsutrymme

Ordinärt boende/trygghetsboende

Hemtjänst

267 kronor/timma

Ledsagning

267 kronor/timma

Hemsjukvård

378 kronor/månad

Trygghetslarm

290 kronor/månad

Tillsyn trygghetskamera

267 kronor/månad

Personer under 18 år

Ingen avgift

Avlösning i hemmet

Tid överstigande avgiftsfria 15 timmar

267 kronor/timma

Matdistribution ordinärt boende

Middag

81 kronor/styck

Dessert

14 kronor/styck

Matdistributionsavgift

383 kronor/månad

Vård- och omsorgsboende

Serviceavgift

2 575 kronor/månad

Måltidsabonnemang i vård och omsorgsboende

Helpension

4 950 kronor/månad

Sondnäring

4 950 kronor/månad

Halvpension (middag + frukost eller kvällsmat)

3 218 kronor/månad

Endast middag

2 079 kronor/månad

Korttid/Växelvård/Dagvård

Serviceavgift korttid/växelvård

85 kronor/dygn

Matkostnad korttid/växelvård

165 kronor/dygn

Serviceavgift dagvård

43 kronor/dag

Matkostnad dagvård

83 kronor/dag

Har du frågor om avgifterna är du välkommen att höra av dig till en avgiftshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Inkomstförfrågan

För att du ska få rätt avgift för de insatser du har behöver vi dina inkomstuppgifter. Du kan välja att inte lämna några uppgifter och får då betala full avgift enligt kommunens taxa upp till maxtaxa.

Här finns en ifyllbar blankett för inkomstförfrågan 2024. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Här finns information hur Marks kommun behandlar dina personuppgifter.

Kontakta avgiftshandläggarna

Besöksadress (endast bokade besök): Klockaregatan 15, Kinna

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320–21 70 00

Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–12.00

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen