Sidans innehåll

Hemtjänst

Behöver du extra hjälp i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten finns som ett stöd när du har svårt att klara vardagen i hemmet på egen hand. Du kan få hjälp med både omvårdnad, till exempel personlig hygien, och praktiska sysslor såsom städning. Hemtjänsten fungerar som ett extra stöd i vardagen och är ett komplement till det som du klarar av själv så att du kan fortsätta att bo hemma.

Hemtjänst, insats enligt socialtjänstlagen

Du kan ansöka om hemtjänst för att få stöd med bland annat personlig omvårdnad, så som dusch och klädsel eller med vardagliga göromål som till exempel städ, tvätt och inköp. Du planerar sedan tillsammans med personalen när och hur du ska få din hjälp. Hemtjänsten i Marks kommun är uppdelad i flera geografiska hemtjänstområden och utgår från flera orter i kommunen.

Hembesök och fast omsorgskontakt

I hemtjänsten arbetar omvårdnadspersonal som gör hembesök och hjälper de med de insatser du ansökt och beviljats hjälp med. Det kan vara allt från flera dagliga besök till mer glesa insatser. Du har en fast omsorgskontakt bland omvårdnadspersonalen som har en helhetsbild om dig och dina behov.

Genomförandeplan

Tillsammans med din fasta omsorgskontakt skriver ni en genomförandeplan. Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för dig och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när, hur, varför och hur länge.

Ansök om hjälp

För att få hjälp av hemtjänsten krävs en utredning och beslut från en biståndshandläggare. Kontakta oss gärna om du vill veta mer. Du når biståndshandläggarna via kommunens kontaktcenter. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

När du beviljats insatser från hemtjänsten

Då en insats beviljats från hemtjänsten innebär det att vi kommer installera ett digitalt lås på din ytterdörr. Detta medför ingen extra kostnad och låset kommer fungera som vanligt för dig.

Lagen om valfrihet och olika utförare av hemtjänst

LOV (Lagen om valfrihetssystem) gäller inom hemtjänsten i Marks kommun. Det är kommunen som ansvarar för att vård och omsorg håller god kvalitet och vilka krav som ska ställas på utförare av hemtjänst. Du kan få veta mer om vilka utförare och insatser som erbjuds i Marks kommun i kontakt med biståndshandläggare. Du väljer själv vem som ska få utföra tjänsterna i ditt hem.

Är du företagare och vill bli privat utförare av hemtjänst i Marks kommun?

Här hittar du mer information om att bli privat utförare av hemtjänst i Marks kommun.

Geografiska hemtjänstområden och utförare enligt LOV

Här nedan finns information om vilka hemtjänstområden som finns i Marks kommun och även information om fristående utförare. Telefon till områdena och fristående utförare är för dig som behöver komma i kontakt med de som utför din eller din anhörigs insats.

Vill du ansöka om hemtjänst ska du alltid vända dig till en biståndshandläggare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Hemtjänstområde

Telefon:

Hemtjänst Björketorp, Berghem och Fotskäl

0320–21 75 30

Hemtjänst Fritsla

0320–21 77 04

Hemtjänst Horred

0320–21 77 76

Hemtjänst Hyssna

0320–21 88 32

Hemtjänst Kinna

0320–21 71 47

0320–21 75 12

Hemtjänst Skene

0320–21 76 22

Hemtjänst Sätila och Ubbhult

0320–21 78 08

Hemtjänst Svansjö

0320–21 77 43

Hemtjänst Örby

0320–21 71 43

0320–21 73 54

Ekbergs Fönsterputs & Städ AB (LOV)

0320–359 33

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon går via kontaktcenter

Besöksadress: Klockaregatan 15, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen