Rönnäng

Senast uppdaterad den 11 februari 2021

Rönnäng är centralt beläget i Kinna. På Rönnäng finns det 7 avdelningar med totalt 66 lägenheter, som varierar något i storlek. Du som bor här har också tillgång till allmänna utrymmen såsom matsal, tvättstuga, källarförråd, balkong uteplatser och bastu. I huset finns en lunchrestaurang, Club Senior, som är öppen för alla. Restaurangen är en populär träffpunkt för kommunens seniorer.

Gemensamma aktiviteter anordnas på Rönnäng under vardagarna. Exempel på aktiviteter är trivselträffar med musikunderhållning, bingo, bokcirkel samt gudstjänst. Det finns ett nära samarbete med frivilligverksamheten. Varje avdelning har också sina egna aktiviteter utefter kompetens hos personal och önskemål från dig som bor här. Som exempel kan nämnas gymnastik, läsa dagstidning och sångstunder. I huset kan vi också erbjuda fotvård och hårvård.

Rönnängs centrala läge nära kulturhus och bibliotek gör att man startat ett samarbete i olika kulturprojekt. Så har till exempel ett samarbete med Marks konstgrafiska verkstad resulterat i konstutställningar och vernissager på Rönnäng. Både utställning och vernissage är öppna för alla, såväl boende på Rönnäng som konstintresserade Markbor.

Vi som arbetar på Rönnäng

Vår målsättning är att vi arbetar efter individens behov och att vi gör det i samverkan med dem som är viktiga för den boende. 

På Rönnäng arbetar omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. I huset finns också två enhetschefer, administrativ assistent och vaktmästare. Regelbundet träffar och samarbetar man också med patientansvariga läkare samt kommunens rehabiliterings- och hjälpmedelsteam. 

Kollektivtrafik

Det är lätt att nå Rönnäng med allmänna kommunikationsmedel som buss eller tåg.

Adress

Rönnäng våning 1-4
Boråsvägen 44
511 54 Kinna

Rönnäng våning 5-7
Rättaregårdsgatan 1
511 54 Kinna

Publicerad av: Marks kommun