Rönnäng

Senast uppdaterad den 18 maj 2022

Rönnäng är centralt beläget i Kinna. På Rönnäng finns det 7 avdelningar med totalt 66 lägenheter, som varierar något i storlek. Du som bor här har också tillgång till allmänna utrymmen såsom matsal, tvättstuga, källarförråd, balkong uteplatser och bastu.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter anordnas på Rönnäng under vardagarna. Exempel på aktiviteter är trivselträffar med musikunderhållning, bingo, bokcirkel samt gudstjänst. Det finns ett nära samarbete med frivilligverksamheten. Varje avdelning har också sina egna aktiviteter utefter kompetens hos personal och önskemål från dig som bor här. Som exempel kan nämnas gymnastik, läsa dagstidning och sångstunder. I huset kan vi också erbjuda fotvård och hårvård.

Personal

Vi erbjuder en god och säker vård och omsorg med anpassade aktiviteter där du och alla besökare skall få ett gott bemötande. Här finns personal hela dygnet och här jobbar undersköterskor och vårdbiträden. Det finns sjuksköterska att tillgå.

Kollektivtrafik

Det är lätt att nå Rönnäng med allmänna kommunikationsmedel som buss eller tåg.

 

Adress

Rönnäng våning 1-4
Boråsvägen 44
511 54 Kinna

Rönnäng våning 5-7
Rättaregårdsgatan 1
511 54 Kinna

Publicerad av: Marks kommun