Samtal, råd och stöd

Senast uppdaterad den 23 mars 2021

Under coronapandemin har många drabbats av ensamhet då det sociala livet försvunnit. På den här sidan hittar du olika telefonnummer att ringa.

Samtala

Håll kontakt med nära och kära via telefon eller surfplatta/dator. Med hjälp av digitala verktyg kan man mötas ansikte mot ansikte. 

Vuxenskolan lämnar tips på olika digitala mötesverktyg.  

Vuxenskolan i Marks kommun erbjuder också kurser i Zoom. Det är gratis för dig om du går genom frivilligverksamheten. Mejla frivilligverksamheten@mark.se eller ring frivilligsamordnare på 0320 21 78 28 om du är intresserad.

 Gratulera på namnsdagen!

Hur många av månadens namnsdagsbarn kan du gratulera?  Dagens namn hittar du här

 Behöver du fler att prata med?

Oro för en anhörig, kontakta Marks kommuns anhörigstöd 0320 21 78 20 eller 0320 21 78 29.

Anhöriglinjen 0200 239 500

Äldrelinjen 020 22 22 33

Jourhavande medmänniska 08 702 16 80

Röda Korsets stödtelefon 0771 900 800

Nationella Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 (Även män utsatta för våld får ringa)

Om du riskerar att skada någon i ditt hem 020 55 56 66

Information för dig som är äldre och utsatt för våld.

Publicerad av: Marks kommun