Avgifter för vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad den 17 januari 2024

Du som har en lägenhet inom ett särskilt boende betalar för det stöd du får. Men hur stora är avgifterna och vad kostar maten under 2023? Här hittar du information om detta samt om de kostnadsskydd som finns.

Du som har en lägenhet inom ett särskilt boende betalar för ditt boende samt för den omsorg och service du får:

Om du får dubbel boendekostnad

Det datum som du tackar ja till ett särskilt boende är det datum du börjar betala din nya hyra ifrån. Om detta medför att du får dubbla hyror kan du ansöka om en jämkning av lägsta hyran i upp till tre månader. Jämkningen beviljas inte för dig vars tillgångar överstiger två prisbasbelopp, det vill säga 105 000 kronor (nytt prisbasbelopp från 2023).

Serviceavgift

Varje månad betalar du en avgift för den omvårdnad du får. Serviceavgiften, det vill säga maxtaxan, är 2 359 kr/månad.

Boendeavgift

Har du en bostad i ett särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen? Då betalar du en boendeavgift på 2 423 kr/månad. Du har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering för boendeavgiften. Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Inkomstförfrågan. 

Måltidsabonnemang inom vård- och omsorgsboende

Du kan välja mellan tre olika abonnemang:

  • Helpension (frukost, lunch och middag): 4 600 kr/månad.
  • Halvpension (middag och antingen frukost eller kvällsmat) kostar 2 990 kr/månad.
  • Endast middag 1 932 kr/månad

Avgiftsreducering

Du som får vård eller omsorg genom kommunen har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Inkomstförfrågan.

Om du är pensionär och har låg inkomst kan du även ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Publicerad av: Marks kommun