Sidans innehåll

Fältgruppen

I Marks kommun arbetar fältsekreterare förebyggande och uppsökande mot ungdomar 11–18 år. Verksamheten ligger under Familjeenheten som tillhör socialförvaltningen.

Fältgruppens arbete

Kontakten med fältgruppen är helt frivillig och fältsekreterarna finns till för att skapa trygghet och bygga relation med ungdomarna.

Fältsekreterarna rör sig i ungdomsmiljöer exempelvis på skolor runtom i kommunen, mötesplatsen Centralen och ute i kommunen. Man kan träffa fältgruppen både dagtid och kvällstid; måndag–fredag, två kvällar i veckan.

Vi samverkar med bland annat skola, fritid, övrig socialtjänst och polis med flera. Utöver att vi finns runtom i kommunen kan man även nå oss via Instagram.

@faltgruppen_mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har även en gemensam mejladress: faltgruppen@mark.se

Arbetet utgår från Riksförbundet för fältarbetes värdegrund: frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet.

Tystnadsplikt

Alla fältsekreterare har tystnadsplikt. Det betyder att det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan. Men om vi är oroliga för att du eller någon annan far illa måste vi enligt lag berätta detta för socialtjänsten (det kallas anmälningsskyldighet). I så fall pratar vi med dig om detta innan.

Vill man veta mer om vad som finns för ungdomarna i Marks kommun, titta på kommunens webbplats under Ung i Mark. Du kan också ladda ner appen "Ung i Mark". Du hittar den där du laddar ner dina andra appar.

Här hittar du Ung i Mark

Kontakta fältgruppen

Telefon till fältsekreterarna:
0320-21 74 90
0320-21 72 14
0320–21 83 21

Mejladress: faltgruppen@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen