Sidans innehåll

Anhörigstöd för barn—Tussilago

Tussilago är en stödgrupp för barn i åldrarna 10–12 år och 13–15 år i Marks kommun som har föräldrar eller annan närstående med psykisk ohälsa, missbruk eller där någon använt våld.

Vem är anhörig?

Med anhöriga menas personer som vårdar, stödjer eller på annat sätt berörs av sin närståendes situation. Till exempel anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.

Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Även barn är anhöriga och för dem finns Tussilago som är en stödgrupp för barn i åldrarna 10–12 år och 13–15 år i Marks kommun som har föräldrar eller annan närstående med psykisk ohälsa, missbruk eller där någon använt våld.

I vår grupp får du möta andra i din ålder och som är i en liknande situation som din. Här kan du dela dina erfarenheter med andra som vet hur det är.

Att träffa andra med liknande erfarenheter

Att gå i grupp på Tussilago innebär att träffa andra med liknande erfarenheter som en själv. I gruppen har du möjlighet att dela dina tankar, känslor och upplevelser utan att ta hänsyn till andras reaktion. Vi vet att det är bra att dela med sig av sina tankar för att lättare kunna förstå hur saker och ting hänger ihop. Men vill du inte berätta något alls så är det också helt okej, ibland kan det vara skönt att bara lyssna.

Träffar en gång i veckan

Gruppen pågår cirka 8 veckor med träff en gång i veckan, ungefär två timmar per gång. Träffarna är efter skoltid, med uppehåll för lov. Varje träff har ett tema som blandas med övningar och aktiviteter. Vi startar grupp varje termin när vi fått in tillräckligt underlag för gruppstart. Vi tar emot anmälan löpande och du kontaktar oss via mejl. Du hittar vår mejladress längst ner på sidan.

Allt är gratis och vi har tystnadsplikt.

Kontakta Tussilago

Mejladress: tussilago@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen