Sidans innehåll

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan kommuninvånare, Marks kommun och Polisen för att förebygga framförallt bostadsinbrott.

Genom att hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde minskas brottsligheten i området. En väl genomförd grannsamverkan kan minska brott som begås i bostadsområden, så som inbrott, bilbrott och skadegörelse. I många fall leder också arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan de boende.
I vardagen handlar grannsamverkan främst om att du tillsammans med dina grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i ert bostadsområde.

Vinster med grannsamverkan:

  • Minskad brottslighet
  • Större delaktighet och ansvar för bostadsområdet
  • Ökad trivsel
  • Ökat förtroende mellan grannar och andra aktörer

Så startar du upp grannsamverkan

För att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde kontaktar du först dina grannar och stämmer av intresset för att starta upp. Om du och dina grannar är överens kontaktar ni den lokala polisen eller kommunen.

Ni ska utse en kontaktperson i området som är länken mellan er boende, polisen och kommunen.

Utbildning, information och nyhetsbrev

Utbildning för nya kontaktombud ges en till två gånger om året. Dock kan man starta upp ett samverkansområde när som helst på året. En gång per termin arrangeras informationsträffar för samtliga kontaktombud i kommunen.

På träffen brukar polisen berätta om aktuella brottstrender, det ges möjlighet för enskilda kontaktombud att berätta hur man får grannsamverkan att fungera i sitt område och ibland bjuds en extern föreläsare in.

Polisen skickar ut nyhetsbrev regelbundet till alla kontaktombud som i sin tur sedan ser till att alla hushåll som ingår i samverkansområdet får informationen.

Kontakta skäkerhets- och beredskapsenheten

Mejladress: sakerhet@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning