Sidans innehåll

Naturvård i Mark

I Mark har vi en mycket spännande och rik natur som vi alla har ett ansvar för. Miljöenheten är kommunens expert på naturvårdsfrågor och vi samlar in uppgifter om värdefulla områden och var det finns intressanta växter och djur.

Stöd i verksamheter

Vår vanligaste uppgift är att ge stöd åt olika verksamheter i kommuner när det kommer till att bedöma och bevara naturen. Detta kan inkludera att ge råd och information i samband med bygglov och stadsplanering. Vi övervakar också aktiviteter i naturskyddsområden och grustäkter för att säkerställa att reglerna följs.

Bevara och skydda naturen

Marks kommun har ett naturvårdsprogram som styr hur vi som kommun ska arbeta. Programmet anger att naturvärden ska utgöra en av de grundläggande förutsättningarna vid all planering. I programmet anges också att Kommunen i egenskap av markägare och verksamhetsutövare ska föregå med gott exempel när det gäller bevarande av naturvärden. Kommunen ska också arbeta nämndsövergripande med naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folkhälsa och turism. Läs mer i naturvårdsprogrammet:Naturvårdsprogram för Marks kommun Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Kommunen har möjlighet att skapa naturreservat för att särskilt skydda värdefulla områden. För närvarande har vi fyra sådana reservat. Vårt huvudsakliga arbete innebär dock att ge råd och diskutera med markägare som är intresserade. För att finansiera olika åtgärder för att bevara naturen i kommunen använder vi också medel från kommunens naturvårdsfond.

Miljö i Mark

Miljö i Mark är en serie rapporter om miljön i Marks kommun. Sedan 1988 har dessa rapporter inkluderat naturinventeringar, undersökningar av miljötillståndet och mycket mer.

Nedan kan du ta del av rapporterna.

Kalkning

En annan ansvarsuppgift för miljöenheten är att hantera kalkningen av Mark i stora delar av kommunen.

Lokala naturvårdsombud

Det finns 12 stycken lokala naturvårdsombud i Marks kommun. Du kan vända dig till ditt lokala ombud med olika saker som har med naturvård att göra. Naturvårdsombuden fungerar bland annat som remissinstans i naturvårdsfrågor. De bistår kommunen med viktig lokalkännedom och förmmedlar information och synpunkter från allmänheten. De är också en informationskanal utåt när kommunen vill informera om vad som är på gång. Ombuden som är kunniga och engagerade, utses av bygg- och miljönämnden. Ambitionen är att det ska finnas två ombud per geografiskt område. Tveka inte att ta kontakt med någon av dom om du har frågor eller synpunkter.

Kontaktuppgifter till naturvårdsombuden

Hyssna, Hajom

Birgitta Andersson 0320–393 52, 070–6142840

Peter Nolbrant 070–68114607

Torestorp, Öxabäck, Älekulla

Daniel Lindblad 070–7352137

Fritsla, Skephult

Lars-Åke Andersson 0320–722 95

Ronny Fallberg 070–1441830

Örby

Kenneth Hansson 070–6254043

Skene, Berghem

Staffan Johansson 0320–317 40

Sätila

Mikael Redhammar 070–9601878

Charina Åkesson 070–2325626

Horred, Istorp, Öxnevalla

Vakant

Fotskäl, Tostared, Björketorp

Ragnar Nilsson 0320–603 71

Annika Carlberg 073–6539573

Kinna

Enar Bonath 070–3196893

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen