Sidans innehåll

Häckar och buskage

Med några enkla åtgärder kan du undvika att buskar och träd på din tomt skymmer sikten i trafiken.

Tänk klokt redan vid planteringen

För att behålla en god sikt är det bra att du redan vid planteringen planerar för växtens utveckling några år framåt. Växter breder ut sig olika mycket beroende på typ av växt, växtzon, jordens beskaffenhet och skötsel. På plantskolor kan du få tips om växter som passar din trädgård både klimat- och funktionsmässigt.

Bilden är en illustration kring hur buskar och träd utvecklas när de växer. 

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Säker utfart mot gatan

Bilden är en illustration som visar hur häcken ska klippas vid utfarten från tomten. 

Vid din utfart bör du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annan siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten rekommenderas att vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

För dig med hörntomt

Bilden är en illustration kring hur häcken ska klippas vid hörntomt mot körbana. 

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annan siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt varje håll.

Bilden är en illustration för hur häcken ska klippas vid hörntomt mot cykelbana.

Detta gäller också om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg. Då räcker det med minst 5 meter.

Häckar, buskar och träd ska växa inom din egen tomt

Bilden är en illustration som visar frihöjden på gång- och cykelbana samt körbana. 

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara:

  • minst 2,3 meter över gångbana
  • minst 2,7 meter över cykelväg
  • minst 4,6 meter över körbana

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen