Naturvård

Miljöbild hagar.

Senast uppdaterad den 23 februari 2024

I Mark har vi en mycket spännande och rik natur som vi alla har ett ansvar att slå vakt om. Miljöenheten är kommunens "expert" på naturvårdsfrågor och vi samlar in uppgifter om värdefulla områden och var det finns intressanta växter och djur.

Vi hjälper andra förvaltningar med naturvårdsbedömningar, till exempel vid bygglov och planer. Information och rådgivning är våra vanligaste arbetsmetoder men vi har också myndighetstillsyn över naturreservat och täkter.

För mer information om vad vi arbetar med har vi lagt ut en presentation, "naturvården i Mark", se dokument nedan. Här hittar du även en karta över kommunens naturreservat. Kommunfullmäktige har beslutat om ett handlingsprogram för kommunens naturvårdsarbete.

För särskilt skyddsvärda områden har kommunen möjlighet att bilda naturreservat. Idag finns fyra kommunala naturreservat. Men främst arbetar vi med rådgivning och diskuterar tillsammans med markägaren hur vi bäst kan ta hänsyn till naturvärdena. Ibland ingår vi ett frivilligt naturvårdsavtal med den intresserade markägaren. Kommunens naturvårdsfond hjälper till att bekosta olika naturvårdsåtgärder.

Miljöenheten ansvarar också för kalkningen i stora delar av kommunen.

Publicerad av: Marks kommun