Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Främmande arter

Jätteloka. Fotograf: Helene Nyegaard Hvid

Foto: Jätteloka. Fotograf: Helene Nyegaard Hvid

Senast uppdaterad den 4 juni 2019

En främmande art har med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats från ett område till ett annat över en hindrande spridningsbarriär (till exempel oceaner och bergskedjor).

Exempel på introducerade/främmande arter som orsakat problem är sjögull, jättebalsamin, signalkräfta, jättebjörnloka och spansk skogssnigel.

Främmande arter en slags biologisk förorening

De arter som skapar problem är oftast invasiva – det vill säga de är mycket spridningsbenägna och breder ut sig på andras bekostnad. Dessa arter kan bidra till en enformigare miljö som kanske domineras av någon eller några få arter. Inhemska arter får då leva ett mer undanskymt liv eller kan riskera att helt försvinna.

Tänk efter före

Att plantera ut vackra importerade vattenväxter eller sätta ut fisk eller andra djur kan innebära stora risker. Dessa arter sprids ofta vidare längs vattendraget. Djuren förflyttar sig oftast själva, men också små fragment av många vattenväxter, eller frukter och frön som flyter sprids mycket lätt vidare, eller får hjälp av till exempel fåglar. Så inte ens isolerade dammar är helt säkra.

Detta gör Marks kommun

Bekämpning sker sedan några år tillbaka på kommunal mark av framförallt jätteloka. 

Vi jobbar just nu med ett projekt för att begränsa spridningen av invasiva arter i kommunen. Projektet innebär kartläggning av främmande och invasiva arter, försöksbekämpning, avfallshantering, rutiner för hantering av schaktmassor med mera. 

Hjälp oss hitta invasiva arter

Du kan hjälpa oss att rapportera in invasiva arter. Det kan du göra med dator, mobil eller surfplatta genom att klicka här: https://arcg.is/1Dffi1

Tack för hjälpen!

Mer information om invasiva arter på Länsstyrelsens hemsida

Publicerad av: Marks kommun