Främmande arter

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

En främmande art har med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats från ett område till ett annat över en hindrande spridningsbarriär (till exempel oceaner och bergskedjor).

Exempel på introducerade/främmande arter som orsakat problem är sjögull, jättebalsamin, signalkräfta, jättebjörnloka och spansk skogssnigel.

Främmande arter en slags biologisk förorening

De arter som skapar problem är oftast invasiva – det vill säga de är mycket spridningsbenägna och breder ut sig på andras bekostnad. Dessa arter kan bidra till en enformigare miljö som kanske domineras av någon eller några få arter. Inhemska arter får då leva ett mer undanskymt liv eller kan riskera att helt försvinna.

Tänk efter före!

Att plantera ut vackra importerade vattenväxter eller sätta ut fisk eller andra djur kan innebära stora risker. Dessa arter sprids ofta vidare längs vattendraget. Djuren förflyttar sig oftast själva, men också små fragment av många vattenväxter, eller frukter och frön som flyter sprids mycket lätt vidare, eller får hjälp av till exempel fåglar. Så inte ens isolerade dammar är helt säkra.

Publicerad av: Marks kommun