Sidans innehåll

Tillstånd för arbeten i trafik och mark

För att få gräva och schakta i mark som kommunen äger behöver du ansöka om tillstånd, bifoga en trafikanordningsplan och ibland även söka markavtal.

Så här söker du tillstånd för schakning

Ska du gräva, schakta eller utföra någon annan åtgärd som gör intrång på kommunägd mark behöver du skicka in en ansökan till oss. Innan du skickar in din ansökan finns det saker som du behöver ha läst igenom och kollat upp:

1. Regler för att schakta i kommunal mark

Vi har ett dokument med regler och anvisningar för arbete i kommunens mark. För att du ska kunna göra en så komplett ansökan som möjligt behöver du ha läst igenom detta dokument innan du skickar in din ansökan till oss.

Till dokumentet med anvisningar för grävning i allmän platsmark och kommunal mark Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Teckna markavtal

För att få lägga ner ledningar och anläggningar i kommunal mark måste du som ledningsägare teckna ett markavtal med kommunen. Det är ditt ansvar som ledningsägare som ansvarar för att ha tecknat avtal innan du börjar gräva i kommunens mark. I markavtalet regleras bland annat villkor och ersättning för upplåtelsen samt regler för framtida drift, underhåll och marktillträde. I vissa situationer kan du som ledningsägare vara skyldig att informera om dina arbeten och erbjuda samordning med övriga ledningsägare och kommunen. I vissa fall kan du behöva betala en avgift för att använda kommunens mark.

För att teckna ett markavtal, skicka ett mejl till sue@mark.se och uppge vad ärendet gäller, din fastighetsbeteckning och eventuell en karta.

3. Informera dem som berörs

Du ska välja arbetsmetod utifrån att minimera störningar för boende och näringsidkare. Som anläggningsägaren ansvarar du för att informera alla som berörs av arbetat, till exempel Polis, Räddningstjänst, kollektivtrafiken, näringsidkare, fastighetsägare och annan ledningsägare.

4. Bifoga trafikanordningsplan

Till varje ansökan som kan innebära en påverkan på trafiksituationen ska du bifoga en trafikanordningsplan. Du behöver skicka in din ansökan minst två veckor innan planerad byggstart.

Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om schaktningstillstånd och granskning av trafikanordningsplan. Är beläggningen på marken tre år eller yngre betalar du en extra avgift för det.

  • Ansökan för schaktningstillstånd kostar 1 500 sek
  • Granskning av trafikanordningsplan kostar 1 500 sek

Återställningskostnader:

  • År 1: fem gånger återställningskostnad
  • År 2: fyra gånger återställningskostnad
  • År 3: två gånger återställningskostnad
  • Från och med år 4: en gång återställningskostnad

Om du inte skickar in din ansökan innan du börjar gräva, till exempel vid akuta schaktningar, tillkommer en avgift:

  • För ansökan för schaktningstillstånd tillkommer en kostnad på 5 000 sek.
  • För ansökan av trafikanordningsplan tillkommer en kostnad på 5 000 sek.

Taxor för schakning hittar du i kommunens dokument för taxor och avgifter.

Till kommunens taxor och avgifter

Ansök om schakttillstånd via e-tjänst

Ansökan om schaktningstillstånd och trafikanordningsplan gör du via vår e-tjänst.

Var finns VA-ledningar?

Vill du veta var VA-ledningarna du söker ligger ska du gå in på Ledningskollens webbplats. Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området. Ange att du vill ha ledningsanvisning så kontaktar ledningsägarna dig. Antingen får du en karta över ledningarna eller så kommer ledningsägaren och märker ut ledningarna på plats.

Till webbplatsen Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marks kommun har i regel inga ledningar på privat tomtmark. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningar till och med en halv meter utanför fastighetsgränsen. Dessa kan vara redovisade i fastighetens bygglov. Vänd dig till byggenheten för mer information.

Kontaktuppgifter till byggenheten

Kontakta gata och park

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: gatamark@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen