Sidans innehåll

Näringslivsrådet

Ett bra företagsklimat är viktigt för alla i Marks kommun. Såväl företagen som kommunen har stor påverkan på företagsklimatet. Näringslivet och kommunen har ett gemensamt intresse och arbetar tillsammans för att Marks kommun ska bli Bästa företagskommun.

Vad gör Näringslivsrådet

Näringslivsrådet fungerar som en referensgrupp, en så kallad Advisory board, som diskuterar olika frågor och utmaningar som påverkar näringslivet i Marks kommun. Samverkan i näringslivsrådet ska bidra till att Marks kommun utvecklas som den bästa företagskommunen.

Rådets sammansättning

Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Näringslivet representeras i rådet av:

 • Ledamöter från olika lokala företagarföreningar och företagarorganisationer, däribland
  • Markföretagens Intresseförening
  • Företagarna i Mark
  • Handel i Mark
  • lantbrukarnas Riksförbund Mark

Kommunen representeras i rådet av:

 • Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
 • Kommundirektör
 • Näringslivschef
 • Övriga tjänstepersoner deltar när det behövs

Även andra föreningar och organisationer som företräder lokala medlemsföretag kan ingå i rådet.

Kommunen representeras i näringslivsrådet av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Är du intresserad av att engagera dig i näringslivsrådets arbete?

I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in näringslivets representanter till näringslivsrådet.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen