Sidans innehåll

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet har en betydande roll i att främja samarbete och informationsutbyte mellan kommunen och organisationer som företräder personer med olika funktionsnedsättningar.

Vad gör funktionshinderrådet?

Genom funktionhinderrådet sker ett tillsammans-arbete mellan personer i Marks kommun med olika funktionsnedsättningar och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Rådet arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha goda förutsättningar att leva och vara i Marks kommun. Olika frågor och utmaningar diskuteras som allmänt berör personer i Marks kommun med funktionsnedsättning.

Syftet är att samla in åsikter och tankar från personer med funktionsnedsättningar och föra fram dessa till kommunen. Rådet är avgörande för att säkerställa att beslut som tas i kommunen tar hänsyn till behoven och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Genom att involvera personer med funktionsnedsättning och deras representanter kan ett mer inkluderande samhälle skapas.

Det är av vikt att kommunen och funktionshinderrådet har en öppen och effektiv kommunikation för att säkerställa att funktionshinderrådets idéer och förslag kan påverka kommunens beslut i tid. Detta arbete bidrar till att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att uppnå delaktighet och jämlikhet.

Rådets sammansättning

Pensionärsorganisationerna representeras i rådet av:

  • En ordinarie ledamot och en ersättare från varje organisation som företräder personer med olika funktionsnedsättningar.
  • En ledamot och ersättare från Funktionsrätt Mark.

Kommunen representeras i rådet av:

  • Socialnämndens ordförande och vice ordförande.
  • Andra företrädare från olika styrelser och nämnder kan vid behov delta.
  • Socialchefen
  • Sakkunnig i tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
  • Andra tjänstepersoner kan delta när det behövs.

Mandatperioden för medlemmarna i rådet är fyra år och följer mandatperioden för de olika kommunala nämnderna.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning