Engagera dig i näringslivsrådet

Senast uppdaterad den 4 december 2023

Visste du att det finns ett näringslivsråd i Marks kommun? Målet för rådets arbete är att Marks kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll.

Under rådets verksamma tid har fokus vilat på Marks kommuns företagsklimat, infrastrukturfrågor och samverkan mellan skola och näringsliv. Kopplingen mellan näringslivsrådets sammanträden och näringslivsprogrammet är viktig och har förstärkts genom att programmets fokusområden utgör teman för näringslivsrådets sammanträden.

Alla företagarföreningar och -organisationer i kommunen som har medlemsföretag har möjlighet att delta i näringslivsrådets arbete. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om nya ledamöter i rådet.

Är er förening eller organisation intresserad av att engagera er i näringslivsrådets arbete, är ni välkomna att höra av er till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

I näringslivsrådet ingår nedanstående företagarföreningar och -organisationer:

Representant för Företagarna i Mark 

Mathias Eriksson, mathias.eriksson@ekbergsstad.se

Representant för Markföretagens Intresseförening 

Fredrik von Knorring, fvk@kinnalin.se

Representant för Handel i Mark 

Jessica Eriksson, jessica@butikjuni.se

Representant för Lantbrukarnas Riksförbund

Joséphine Coevertstuga.kronogarden@gmail.com

Här nedan finns protokoll från Näringslivsrådets möten samlade:

Publicerad av: Marks kommun