Bygglov

Här får du veta om det krävs en anmälan eller ansökan för det du ska bygga. Du får även veta hur processen för bygglovet går till.

  • Vår guide ger dig insikter, tips och steg-för-steg-instruktioner för att göra det enklare för dig att navigera genom bygglovsdjungeln.

  • Det är flera steg på vägen från att du funderar på ett byggprojekt till att du har fått bygglov.

  • När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet.

  • Olika metoder används för att delge ett beslut. Om du anser att ett fattat beslut är felaktigt kan du överklaga.

  • Förhandsbesked ger tidig indikation på byggmöjligheter utanför detaljplanerat område.

  • Vid nybyggnad av bostadshus eller vid större om- och tillbyggnader behöver du teckna färdigställandeskydd.