Lantmäteri och kartor

Här hittar du information om lantmäteri, adress- och namnsättning samt kart- och mätningstjänster.

  • När du söker bygglov behövs ett kartunderlag för att du ska kunna rita din situationsplan.

  • Hur vi skapar effektiva adresser för att underlätta för post, räddningstjänst och transport. Lokala namnförslag, kartor och Lantmäteriets roll för smidig adresshantering.

  • Läs om processen och hur du kan få hjälp av Marks kommuns mätningskompetens.