Marklov

Senast uppdaterad den 4 juli 2016

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och marknivån ändras mer än 0.5 meter behöver du marklov.

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att tomtens höjdläge ändras mer än 0.5 meter. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Ansök om marklov

Skicka in undertecknad anmälan och övriga handlingar till:
Plan- och byggnadsnämnden
Marks kommun
511 80 KINNA

Du kan också skicka din bygglovsansökan via e-post till pbn@mark.se

Bygglovsguiden - för dig som vill veta mer

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. 

Bygglovsguiden hittar du här

Publicerad av: Marks kommun