Marklov

Senast uppdaterad den 29 november 2023

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och marknivån ändras mer än 0.5 meter behöver du marklov.

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att tomtens höjdläge ändras mer än 0.5 meter. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Ansök om marklov

Skicka in undertecknad anmälan och övriga handlingar till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80 KINNA

Du kan också skicka din bygglovsansökan via e-post till byggenheten@mark.se

 

Publicerad av: Marks kommun